Cantus Choralis Slovaca 2014

Informácie o publikácii

Cantus Choralis Slovaca 2014

Cantus Choralis Slovaca 2014

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik, Mariana Kološtová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0942-0
Počet strán:266

Zborník materiálov z XI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici