Cantus Choralis Slovaca 2016

Informácie o publikácii

Cantus Choralis Slovaca 2016

Cantus Choralis Slovaca 2016

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik, Mariana Kološtová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1247-5
Počet strán:300

Zborník materiálov z XII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici