Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie

Informácie o publikácii

Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie

Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie

Autor/Kolektív:Libor Fridman a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0536-1
Počet strán:183

Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie