Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií

Informácie o publikácii

Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií

Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií

Autor/Kolektív:Libor Fridman a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0500-2
Počet strán:163

Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií