Publikácie


Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2004ISBN:80-10-00369-7

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix, Ľubica Kopinová, Terézia Ružičková
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MEDIA TRADE, spol. s.r.o.
Rok vydania:1997ISBN:80-08-02484-4

Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 9. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 9. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix, Ľubica Kopinová, Terézia Ružičková
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MEDIA TRADE, spol. s.r.o.
Rok vydania:1998ISBN:80-08-02685-5

Hudobná výchova pre 9. ročník základných škôl

Kontexty hudobnej pedagogiky I.

Kontexty hudobnej pedagogiky I. (Zborník)

Autor/Kolektív:Igor Gašpar, Mariana Kološtová a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0553-8

Kontexty hudobnej pedagogiky I.

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MEDIA TRADE, spol. s.r.o.
Rok vydania:2000ISBN:80-08-02979-X

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MEDIA TRADE, spol. s.r.o.
Rok vydania:2002ISBN:80-08-03213-8

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 4. ročník základných škôl

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 4. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix, Elvíra Trunečková
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2003ISBN:80-10-00026-4

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 4. ročník základných škôl

Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy

Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-877-9

Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy

Národná hudobná kultúra

Národná hudobná kultúra (Iné)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-283-8

Národná hudobná kultúra

Pamätnica speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2011

Pamätnica speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2011 (Iné)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik - Jozef Vakoš
Vydavateľstvo:Domov Speváckeho zboru Slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach
Rok vydania:2011ISBN:978-80-970814-8-5

Pamätnica speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2011

Počúvanie hudby a hudobná edukácia

Počúvanie hudby a hudobná edukácia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1250-5

Počúvanie hudby a hudobná edukácia

Počúvanie hudby ako problém a systém

Počúvanie hudby ako problém a systém (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Dagmar Michálková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-469-2

Počúvanie hudby ako problém a systém

Populárna hudba (vymedzenie - vývoj - prehľad žánrov)

Populárna hudba (vymedzenie - vývoj - prehľad žánrov) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-212-9

Populárna hudba (vymedzenie - vývoj - prehľad žánrov)

Populárna hudba a hudobný edukačný proces

Populárna hudba a hudobný edukačný proces (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8041-515-0

Populárna hudba a hudobný edukačný proces

Populární hudba (vymezení - vývoj - přehled žánru)

Populární hudba (vymezení - vývoj - přehled žánru) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Nakladatelství ALBIS v Ústí nad Labem
Rok vydania:2007ISBN:80-85030-13-6

Populární hudba (vymezení - vývoj - přehled žánru)

Práca s novými učebnicami hudobnej výchovy pre 2. ročník ZŠ

Práca s novými učebnicami hudobnej výchovy pre 2. ročník ZŠ (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Metodické centrum Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8041-364-9

Práca s novými učebnicami hudobnej výchovy pre 2. ročník ZŠ

Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch

Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:80-8041-464-5

Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch

Propedeutika muzikológie

Propedeutika muzikológie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1265-9

Propedeutika muzikológie