Publikácie


Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií

Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií (Zborník)

Autor/Kolektív:Libor Fridman a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0500-2

Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií

Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-10-01949-6

Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-10-02015-7

Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-10-01524-5

Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy

Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-10-02293-9

Hudobná výchova pre 4. ročník základnej školy

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2004ISBN:80-10-00369-7

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix, Ľubica Kopinová, Terézia Ružičková
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MEDIA TRADE, spol. s.r.o.
Rok vydania:1997ISBN:80-08-02484-4

Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 9. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 9. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix, Ľubica Kopinová, Terézia Ružičková
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MEDIA TRADE, spol. s.r.o.
Rok vydania:1998ISBN:80-08-02685-5

Hudobná výchova pre 9. ročník základných škôl

Informačno-komunikačné technológie v kontexte hudobnej edukácie

Informačno-komunikačné technológie v kontexte hudobnej edukácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Pavel Martinka - Michal Brodniansky - Peter Pavlík
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021ISBN:978-80-557-1833-0

Informačno-komunikačné technológie v kontexte hudobnej edukácie

Interpretácia ľudovej hudby na platforme folklórneho súboru

Interpretácia ľudovej hudby na platforme folklórneho súboru (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Pavel Martinka
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1750-0

Interpretácia ľudovej hudby na platforme folklórneho súboru

Kontexty hudobnej pedagogiky I.

Kontexty hudobnej pedagogiky I. (Zborník)

Autor/Kolektív:Igor Gašpar, Mariana Kološtová a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0553-8

Kontexty hudobnej pedagogiky I.

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MEDIA TRADE, spol. s.r.o.
Rok vydania:2000ISBN:80-08-02979-X

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 2. ročník základných škôl

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MEDIA TRADE, spol. s.r.o.
Rok vydania:2002ISBN:80-08-03213-8

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 4. ročník základných škôl

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 4. ročník základných škôl (Iné)

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix, Elvíra Trunečková
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2003ISBN:80-10-00026-4

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 4. ročník základných škôl

Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy

Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-877-9

Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy

Národná hudobná kultúra

Národná hudobná kultúra (Iné)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-283-8

Národná hudobná kultúra

Pamätnica speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2011

Pamätnica speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2011 (Iné)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik - Jozef Vakoš
Vydavateľstvo:Domov Speváckeho zboru Slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach
Rok vydania:2011ISBN:978-80-970814-8-5

Pamätnica speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2011

Počúvanie hudby a hudobná edukácia

Počúvanie hudby a hudobná edukácia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Libor Fridman
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1250-5

Počúvanie hudby a hudobná edukácia