Publikácie


95 rokov speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2016

95 rokov speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2016 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik
Vydavateľstvo:Domov Speváckeho zboru Slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1301-4

95 rokov speváckeho zboru slovenských učiteľov 1921-2016

Akademická Banská Bystrica

Akademická Banská Bystrica (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0956-7

30 rokov Festivalu Akademická Banská Bystrica

Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie

Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie (Zborník)

Autor/Kolektív:Libor Fridman a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0536-1

Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie

Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie

Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie (Zborník)

Autor/Kolektív:Dagmar Strmeňová (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1246-8

Zborník príspevkov III. česko-poľsko-slovenskej doktorandskej konferencie Cantus Choralis Slovaca 2016

Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie IV.

Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie IV. (Zborník)

Autor/Kolektív:Dagmar Strmeňová (Ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1526-1

IV. česko-slovenská doktorandská konferencia

Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky

Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kološtová Mariana a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1461-5

Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky

Belo Felix a Eva Langsteinová - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky

Belo Felix a Eva Langsteinová - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kološtová Mariana a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1462-2

Belo Felix a Eva Langsteinová - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky

Cantus Choralis Slovaca 2001

Cantus Choralis Slovaca 2001 (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-547-8

Zborník materiálov z IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca 2002

Cantus Choralis Slovaca 2002 (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-879-5

Zborník materiálov z V. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca 2008

Cantus Choralis Slovaca 2008 (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-828-7

Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca 2014

Cantus Choralis Slovaca 2014 (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik, Mariana Kološtová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0942-0

Zborník materiálov z XI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca 2016

Cantus Choralis Slovaca 2016 (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik, Mariana Kološtová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1247-5

Zborník materiálov z XII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici

Cantus Choralis Slovaca 2020

Cantus Choralis Slovaca 2020 (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik, Mariana Kološtová (Eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021ISBN:978-80-557-1832-3

Cantus Choralis Slovaca 2020

Dirigovanie. Zborník skladieb

Dirigovanie. Zborník skladieb (Zborník)

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (Ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1564-3

Dirigovanie. Zborník skladieb

Dobroslav Orel - muzikológ, hudobný pedagóg, osvetový pracovník

Dobroslav Orel - muzikológ, hudobný pedagóg, osvetový pracovník (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marián Janek
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-389-3

Dobroslav Orel - muzikológ, hudobný pedagóg, osvetový pracovník

Harmónia a harmonické cítenie v kontexte hudobnej edukácie

Harmónia a harmonické cítenie v kontexte hudobnej edukácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Michal Brodniansky
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021ISBN:978-80-557-1856-9

Harmónia a harmonické cítenie v kontexte hudobnej edukácie

Historky a príbehy z histórie hudby (Klasicizmus)

Historky a príbehy z histórie hudby (Klasicizmus) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Strenáčiková
Vydavateľstvo:Občianske združenie Pedagóg
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-594-1

Historky a príbehy z histórie hudby (Klasicizmus)

Historky a príbehy z histórie hudby (Renesancia a barok)

Historky a príbehy z histórie hudby (Renesancia a barok) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Strenáčiková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-320-6

Historky a príbehy z histórie hudby (Renesancia a barok)

HRA A TANEC - iniciačné hry nielen pre tanečníkov

HRA A TANEC - iniciačné hry nielen pre tanečníkov (Iné)

Autor/Kolektív:Martin Urban
Vydavateľstvo:Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-972067-1-0

HRA A TANEC - iniciačné hry nielen pre tanečníkov