Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 020UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Mgr. Pavel Martinka, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. – zástupca
Mgr. Martin Urban, PhD.
Mgr. Michal Brodniansky, PhD.
Mgr. Peter Pavlik
Zahraničný projekt:nie