Lexikón osobností slovenskej hudobnej pedagogiky

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 003UMB-4/2021
Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. zástupca vedúcej projektu
prof. Mgr. Belo Felix, PhD.
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
Zahraničný projekt:nie