Projekty a granty


Lexikón osobností slovenskej hudobnej pedagogiky

Číslo projektu:KEGA 003UMB-4/2021Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.Koordinátor projektu:

Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 020UMB-4/2018Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Mgr. Pavel Martinka, PhD.Koordinátor projektu:

Visegrad Choral Bridges II

Číslo projektu:21710415Doba riešenia:1. sep. 2017 - 31. aug. 2018
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.