RSS RSS print

Ponuka výberových predmetov pre všetkých študentov UMB

Bc štúdium

 

 

 

 

 

 

Skratka

Názov

Rok

Semester

Kredit

Rozsah

Vyučujúci

1d-SPZ-411

Spevácky zbor 1

1

Z

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1d-USM-411

Univerzitný súbor Mladosť 1

1

Z

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1d-COM-411

Collegium Musicum a hudobné praktikum 1

1

Z

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

Mgr. Oľga Brozmanová,  PhD.

1d-SPZ-412

Spevácky zbor 2

1

L

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1d-USM-412

Univerzitný súbor Mladosť 2

1

L

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1d-COM-412

Collegium musicum a hudobné praktikum 2

1

L

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

Mgr. Oľga Brozmanová,  PhD.

1aiZSZ3

Ženský spevácky zbor 3

2

Z

2

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

1aiMSZ3

Miešaný spevácky zbor 3

2

Z

2

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1aiFT3

Folklórny tanec 3

2

Z

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiLS3

Ľudový spev 3

2

Z

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiLH3

Ľudová hudba 3

2

Z

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiISO3

Inštrumentálny súbor – orchester 3

2

Z

2

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

1aiZSZ4

Ženský spevácky zbor 4

2

L

2

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

1aiMSZ4

Miešaný spevácky zbor 4

2

L

2

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1aiFT4

Folklórny tanec 4

2

L

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiLS4

Ľudový spev 4

2

L

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiLH4

Ľudová hudba 4

2

L

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiISO4

Inštrumentálny súbor – orchester 4

2

L

2

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

1aiZSZ5

Ženský spevácky zbor 5

3

Z

2

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

1aiMSZ5

Miešaný spevácky zbor 5

3

Z

2

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1aiFT5

Folklórny tanec 5

3

Z

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiLS5

Ľudový spev 5

3

Z

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiLH5

Ľudová hudba 5

3

Z

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiISO5

Inštrumentálny súbor – orchester 5

3

Z

2

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

1aiZSZ6

Ženský spevácky zbor 6

3

L

2

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

1aiMSZ6

Miešaný spevácky zbor 6

3

L

2

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1aiFT6

Folklórny tanec 6

3

L

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiLS6

Ľudový spev 6

3

L

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiLH6

Ľudová hudba 6

3

L

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1aiISO6

Inštrumentálny súbor – orchester 6

3

L

2

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

Mgr. štúdium

 

 

 

 

 

 

Skratka

Názov

Rok

Semester

Kredit

Rozsah

Vyučujúci

2d-SPZ-411

Spevácky zbor 1

1

Z

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

2d-USM-411

Univerzitný súbor Mladosť 1

1

Z

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

2d-COP-411

Collegium musicum a koncertná príprava 1

1

Z

3

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

PaedDr. Marianna Kološtová, PhD.

Mgr. Oľga Brozmanová, PhD.

2d-USM-412

Univerzitný súbor Mladosť 2

1

L

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

2d-SPZ-412

Spevácky zbor 2

1

L

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

2d-COP-412

Collegium musicum a koncertná príprava 2

1

L

3

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

PaedDr. Marianna Kološtová, PhD.

Mgr. Oľga Brozmanová, PhD.

2aiZSZ3

Ženský spevácky zbor 3

2

Z

2

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

2aiMSZ3

Miešaný spevácky zbor 3

2

Z

2

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

2aiFT3

Folklórny tanec 3

2

Z

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

2aiLS3

Ľudový spev 3

2

Z

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

2aiLH3

Ľudová hudba 3

2

Z

2

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

2aiISO3

Inštrumentálny súbor – orchester 3

2

Z

2

2

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Kontaktný formulár

=