Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oznam pre študentov a študentky - pravidlá organizácie štúdia od 8.11.2021

Vážené študentky, vážení študenti,
od 8.11.2021 prechádza okres Banská Bystrica do čiernej fázy, s čím súvisia upravené pravidlá organizácie vyučovania vo všetkých stupňoch a formách štúdia:
(1)   V priestoroch PF UMB je povinné v interiéri nosiť respirátor FFP2 a pri vstupe do budovy prejsť  protokolom O-T-P, súčasťou ktorého je snímanie telesnej teploty.
(2)  
V dennej i externej forme štúdia vo všetkých stupňoch prechádzame do dištančnej formy (online) až do odvolania  (predpokladáme, že sa situácia môže v priebehu týždňa – dvoch zmeniť. Sledujte preto oznamy na hlavnej stránke PF a tiež na stránke KHK v katedrových oznamoch. Študentské domovy fungujú zatiaľ bez zmeny.
(3)   Praxe pokračujú v prezenčnej forme, resp. podľa podmienok školy, školského zariadenia. Presné informácie vám poskytne didaktik katedry doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD., prostredníctvom moodlu, alebo emailom a vedúca praxe za UPPV PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
(4)   Individuálne konzultácie sú možné po dohode s konkrétnym vyučujúcim, vyučujúcou v priestoroch PF UMB pri splnení určených podmienok (definujú vyučujúci  konkrétnych predmetov a praktickej výučby v súčinnosti s tajomníčkou fakulty).

doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.
vedúca katedry hudobnej kultúry