RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
marian.janek@umb.sk
A 303 
048 446 4515

Profesori

prof. Belo Felix, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Belo Felix, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Profesor Emeritus 
Profesor 
belo.felix@umb.sk
A/303 
048 446 4516
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Vysokoškolský učiteľ, Garant pre ŠP ŠHUSU 
Profesor 
milan.pazurik@umb.sk
A 316 
048 446 4518

Docenti

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, garant ŠP Učiteľstvo hudobného umenia, koordinátor pedagogickej praxe KHK 
Docent 
libor.fridman@umb.sk
A 206 
048 446 4521
doc. PaedDr. Marián Janek, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
marian.janek@umb.sk
A 303 
048 446 4515
doc. PaedDr. Marianna  Kološtová, Ph.D. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.
Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúceho katedry. Koordinátorka rozvrhu a výučby. 
Docentka 
mariana.kolostova@umb.sk
A 308 
048 446 4513

Odborní asistenti

Mgr. Michal Brodniansky, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michal Brodniansky, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor ECTS za KHK 
Odborný asistent 
michal.brodniansky@umb.sk
A 312 
048 446 4526
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
dagmar.strmenova@umb.sk
A 313 
048 446 4523
Mgr. art. Martin Urban, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. art. Martin Urban, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, metodik, choreograf, režisér, umelecký šéf UFS Mladosť 
Odborný asistent 
martin.urban@umb.sk
A317 
048 446 4272

Postdoktorandi

Mgr. Pavel Martinka, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Pavel Martinka, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, umelecký šéf UKO Mladosť 
Postdoktorand 
pavel.martinka@umb.sk
A 317 
048 446 4272

Externí vyučujúci

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
alfonz.poliak@umb.sk
A - 308 
048 446 45 13

Nepedagogickí zamestnanci

Elena Babjakova | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Elena Babjakova
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
elena.babjakova@umb.sk
A - 310 
048 446 4512

Kontaktný formulár

=