Členovia a členky katedry

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Mariana  Kološtová, Ph.D.

doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4513
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 308

Profesori

prof. Belo Felix, PhD.

prof. Belo Felix, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor Emeritus

Telefón:
048 446 4516
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A/303
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Garant pre ŠP ŠHUSU

Telefón:
048 446 4518
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 316

Docenti

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Garant ŠP Učiteľstvo hudobného umenia, koordinátor PgPx

Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A 206
doc. PaedDr. Mariana  Kološtová, Ph.D.

doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4513
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 308

Odborní asistenti

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupca vedúcej katedry, Koordinátor ECTS za KHK

Telefón:
048 446 4515
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 303
Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, umelecký šéf a dirigent UKO Mladosť, koordinátor katedrového rozvrhu

Telefón:
048 446 4515
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 303
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4523
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 313
Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, metodik, choreograf, režisér, umelecký šéf UFS Mladosť

Telefón:
048 446 4272
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A317

Nepedagogickí zamestnanci

Barbora Vigašová

Barbora Vigašová

Sekretárka

Telefón:
048 446 4952
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C318