Program podujatia

Program:

21.10.2020      streda - XIV. medzinárodné sympózium o zborovom speve – spol. sála ŠVK CANTUS CHORALIS SLOVACA 2020 - rokovanie v sekciách
22.10.2020      štvrtok - CANTUS  CHORALIS SLOVACA 2020 - rokovanie v sekciách
23.10.2020      piatok  - CANTUS  CHORALIS SLOVACA 2020 - workshop, záver    
Sprievodné podujatie: - Koncert 

 Send this application to the address of  Katedra hudobnej kultúry PF UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovakia,

by 30st of September 2020    

odborný garant – prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., milan.pazurik@umb.sk