Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prihláška a konferenčný poplatok

Prihláška a konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok:             20,- €.

Konferenčný poplatok uhraďte na číslo účtu: 7000095590/8180

IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT: SPSRSKBA             VS: 107001 – do poznámky uveďte  svoje meno !!!

Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2020. Po tomto termíne nebudú akceptované prihlášky uchádzačov o účasť na CANTUS CHORALIS SLOVACA 2020.

Príspevky pre autorov môžete posielať korešpodenčne do 31.10.2020 na adresu:

Kontakt: PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. dagmar.strmenova@umb.sk

            Katedra hudobnej kultúry PF UMB Ružová 13,  974 11 Banská Bystrica

Z materiálov 14. medzinárodného sympózia bude vydaný zborník.

Obsahom poplatku bude: vložné, režijné náklady, monotematický zborník príspevkov

zo sympózia. Vybrané príspevky môžu byť so súhlasom autorov zaradené do

recenzovaného elektronického časopisu Múzy v škole.

Svoj záujem, prosím, potvrďte vypísaním online elektronickej prihlášky:

 

https://docs.google.com/forms/d/1VFl8HjHtTLaBHKSlUI5Q6ptqZGVtcPKDKmWRBtiMy3o/edit

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nIM9VTXrHUCypNtpsigWfaBI7TnDTolMkMMRWcxR01JUMlRFSFNFMk9JQk1LUjIzR1gzUFNNQVUxUi4u

najneskôr do 30.9.2020

Podrobnejšie informácie nájdete na internetových stránkach www.pdf.umb.sk

Katedra hudobnej kultúry PF UMB, pod značkou Cantus Choralis Slovaca.