Úvod

XVIII. Medzinárodný festival vysokoškolských speváckych zborov
AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2019

The 18th International Festival of Students´Choirs
ACADEMIC BANSKÁ BYSTRICA 2019


 

 

Propozície ABB     Základné informácie o ABB   Povinné skladby ABB 2019

 

 

Výsledky ABB 2017               Publikované správy o ABB