Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Úvod

 

 


XVIII. Medzinárodný festival vysokoškolských speváckych zborov

AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2019

The 18th International Festival of Students´Choirs

ACADEMIC BANSKÁ BYSTRICA 2019


 

 

 

 Propozície ABB 2019

Základné informácie o ABB 2019

 

Výsledky ABB 2017

Publikované správy o ABB

 

Prílohy ku stránke: