Povinné skladby a skladby na spoločný spev ABB 2019

AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2019

XVIII. SÚŤAŽNÝ FESTIVAL VYSOKOŠKOLSKÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV

Povinné skladby slovenských skladateľov sú uverejnené  od 11. 1. 2019

Zoznam povinných skladieb

 

Iné koncerty a aktivity zborov

Zúčastnené zbory absolvujú:

  • vystúpenia na festivalovom koncerte  (v dĺžke podľa určenia prípravného výboru, max.. 10 - 15 minút),
  • krátky vstup na promenádnom koncerte -  Pamätník SNP, resp. Námestie SNP, sprievod mestom,
  • záverečný spoločný spev ( naštudovať skladby: Eugen Suchoň – Aká si mi krásna, Lubor Bárta - Gaudeamus igitur).

***

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Umelecký riaditeľ festivalu ABB 2019

***