Katedra hudobnej kultúry

Hudba disponuje osobitnou vnútornou silou a robí ľudí lepšími.

Oznamy katedry

Kde nás nájdete

Katedra hudobnej kultúry PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra hudobnej kultúry sa špecializuje na profesijnú prípravu budúcich učiteľov hudobného umenia, učiteľov a vedúcich školských hudobných súborov rôznych žánrov na základných a stredých školách i základných umeleckých školách. Okrem toho katedra zabezpečuje predmety hudobnej edukácie v príprave učiteľov predškolského a primárneho vzdelávania. Odborná činnosť katedry sa rozvíja v troch základných rovinách – pedagogickej, vedeckej a umeleckej.

Katedra aktívne organizuje významné medzinárodné vedecké a umelecké podujatia Cantus Choralis Slovaca – medzinárodné sympózium o zborovom speve, a Akademická Banská Bystrica – medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov. Katedra spolupracuje s významnými domácimi a zahraničnými pracoviskami: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczi a ďalšími partnerskými pracoviskami v Česku, Poľsku a Maďarsku.

Výnimočným na katedre je kontinuálne pôsobenie troch univerzitných umeleckých telies súboru Mladosť:

  • Univerzitného miešaného speváckeho zboru Mladosť (od roku 1969),
  • Univerzitného folklórneho súboru Mladosť (od roku 1971),
  • Univerzitného komorného orchestra Mladosť (od roku 2008).

Hlavné oblasti výskumu:

  • Didaktika hudobného umenia
  • Tvorba elektronických učebníc hudobnej edukácie 
  • Populárna hudba a hudobná edukácia
  • Dejiny a osobnosti regionálnej hudobnej pedagogiky, hudobná historiografia
  • Umelecké projekty v oblasti spevu, tanca, výskum hudobno-tanečnej kultúry Slovákov v zahraničí

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Mariana  Kološtová, Ph.D.

doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4513
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 308

Profesori

prof. Belo Felix, PhD.

prof. Belo Felix, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor Emeritus

Telefón:
048 446 4516
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A/303
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Externý vyučujúci

Telefón:
048 446 4518
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 316

Docenti

doc. PaedDr. Mariana  Kološtová, Ph.D.

doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4513
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 308
doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Garant ŠP Učiteľstvo hudobného umenia, koordinátor PgPx

Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A 206

Odborní asistenti

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Mgr. Michal Brodniansky, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupca vedúcej katedry, katedrový koordinátor pre AIS

Telefón:
048 446 4515
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 303
Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, umelecký šéf a dirigent UKO Mladosť, koordinátor katedrového rozvrhu

Telefón:
048 446 4515
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 303
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4523
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 313
Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, metodik, choreograf, režisér, umelecký šéf UFS Mladosť

Telefón:
048 446 4272
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A317

Ďalší

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 45 13
Zaradenie:
Externý vyučujúci
Kancelária:
A - 308
Barbora Vigašová

Barbora Vigašová

Asistentka

Telefón:
048 446 4952
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C318

Doktorandi