Slovník etiky a etickej výchovy

Informácie o publikácii

Slovník etiky a etickej výchovy

Slovník etiky a etickej výchovy

Autor/Kolektív:Anna Klimeková - Katarína Čižmáriková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0885-0
Počet strán:75

Slovník predstavuje snahu autoriek o spracovanie terminologického penza z oblasti etiky, morálky a etickej výchovy. Vhodne poslúži najmä študentom odboru etická a občianska výchova, ale i iným odborom, akými sú pedagogika, pedagogická...