Vybrané problémy sociálnej etiky

Informácie o publikácii

Vybrané problémy sociálnej etiky

Autor/Kolektív:Eva Poláková - Barbora Baďurová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0662-7

Vybrané problémy sociálnej etiky