Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

COMET- A Community of Ethics Teachers in Europe

Projekt sa zameriava na vytvorenie online platformy pre učiteľov etickej výchovy v Európe. Projekt vedie Natascha Kienstra - Universiteit van Tilburg (Holandsko), ďalšie zapojené organizácie sú: Gymnasium Weilheim; Zofijini ljubimci- drustvo za razvoj humanistike a Udruga Mala filozofija.