RSS RSS print

Odporúčania pre prácu cvičných učiteľov

Na tomto mieste si môžete pozrieť odporúčania pre prácu cvičného učiteľa 

Požiadavky pre študentov na realizáciu Odbornej učiteľskej praxe

Prílohy portfólia pre priebežnú pedaogogickú prax (do portfólia usporiadať v tomto poradí):

  • plán odbornej učiteľskej praxe
  • charakteristika školy
  • charakteristika triedy
  • charakteristika vybraného žiaka
  • protokol z pedagogického pozorovania
  • projekt vyučovacej jednotky (podľa vzoru z Teórie a didaktiky EV1)
  • sebahodnotenie študenta na praxi
  • priebežné hodnotenie študenta cvičným učiteľom
  • záverečné hodnotenie študenta cvičným učiteľom
  • námety k pedagogickému pozorovaniu

Kontaktný formulár

=