RSS RSS print

Pedagogická odborná prax

Prvotné informácie k súvislej praxi

Súvislú prax z etickej výchovy môžete realizovať na strednej alebo na základnej škole. Zoznam zmluvných škôl (ktoré priorizujte pri výbere Vašej praxovej školy) nájdete na adrese: http://www.pdf.umb.sk/studium/dohody-s-organizaciami-a-skolami-kde-je-mozne-vykonavat-prax.html
Informačné stretnutie k súvislej praxi denných študentov, ktoré je povinné,  sa uskutoční v januári na Katedre etickej a občianskej výchovy PF UMB.

Návratky dajte svojim cvičným učiteľom a požiadajte ich, aby ich najneskôr do 14. januára doručili na adresu: Mgr. Janka Korčoková, Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Upozorňujeme:

- že žiadne hodiny odučené mimo termínov praxe nebudú akceptované,

- pri vypisovaní tlačiva Charakteristika žiaka MUSÍ študent používať len označenie žiak/žiačka.

 

 

 

Kontaktný formulár

=