RSS RSS print

Kolokvium k priebežnej praxi výstupovej 1

Milé študentky, Milí študenti,

Kolokvium k priebežnej praxi výstupovej 1 sa uskutoční dňa 29.5.2018 o 13:00 v miestnosti A201. Portfóliá z praxe je potrebné odovzdať do 24.5.2018 Mgr. Petre Fridrichovej, PhD.

V prípade nejasností, prosím, kontaktujte P. Fridrichovú: petra.fridrichova@umb.sk .

Kontaktný formulár

=