Informácie pre končiace ročníky o štátnej skúške

Informácie pre končiace ročníky o záver. prácach:

Informácie pre končiace ročníky o štátnej skúške:

  • tézy pre prípravu pre bakalársku štátnu skúšku - .pdf,
  • tézy pre prípravu pre magisterskú štátnu skúšku - .pdf.