RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
janka.kyselova@umb.sk
113, A blok, 1. posch. 
048 446 4311

Profesori

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
vojtech.korim@umb.sk
A 108 
048 446 4350
prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Výskumník 
Profesorka 
eva.polakova@umb.sk
111 

Docenti

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
janka.kyselova@umb.sk
113, A blok, 1. posch. 
048 446 4311

Odborní asistenti

Mgr. Barbora Baďurová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Od 01.02.2018 do 01.08.2018 na vedecko-výskumnej stáži na Karl Franzens Universität Graz. 
Odborná asistentka 
barbora.badurova@umb.sk
A 109 
048 446 4323
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, toho času na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
katarina.cizmarikova@umb.sk
A 115 
048 446 4313
Mgr. Petra Fridrichová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Vedúca CEV, vedecko-výskumný pracovník 
Odborná asistentka 
petra.fridrichova@umb.sk
č.dv. 213 
048 446 4524
Mgr. Ján Kaliský, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen Akademického senátu UMB, člen komisie pre štúdium, predseda likvidačnej komisie, člen komisie pre hodnotenie kvality, administrátor katedrovej webstránky, katedrový rozvrhár 
Odborný asistent 
jan.kalisky@umb.sk
A 110 
048 446 4317

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Vladimíra Zimová | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Vladimíra Zimová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
vladimira.zimova@umb.sk
KPs C 107 , KEaOV A 114 
048 446 4712 , 4312

Kontaktný formulár

=