RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
janka.kyselova@umb.sk
113, A blok, 1. posch. 
048 446 4311

Profesori

prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
anna.klimekova@umb.sk
A 113 
048 446 4311
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
vojtech.korim@umb.sk
A 108 
048 446 4221, 4350
prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Výskumník 
Profesorka 
eva.polakova@umb.sk
113 
048 446 6223

Docenti

doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
katarina.cizmarova@umb.sk
A 115 
048 446 4313
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
janka.kyselova@umb.sk
113, A blok, 1. posch. 
048 446 4311

Odborní asistenti

Mgr. Barbora Baďurová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúcej katedry, Tvorba rozvrhu za KEOV, Koordinátorka kreditového systému štúdia KEOV 
Odborná asistentka 
barbora.badurova@umb.sk
A 109 
048 446 4323
PaedDr. Eva Balážová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Eva Balážová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
eva.balazova@umb.sk
A 111 
048 446 4315
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, toho času na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
katarina.cizmarikova@umb.sk
A 115 
048 446 4313
Mgr. Ján Kaliský, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, administrátor webstránky 
Odborný asistent 
jan.kalisky@umb.sk
A 110 
048 446 4317
Štefan Ligas, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Štefan Ligas, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant pre tvorbu metodiky v E-learning portáli UMB, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS 
Odborný asistent 
stefan.ligas@umb.sk
A 112 
048 446 4320

Nepedagogickí zamestnanci

Anna Eibnerová | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Anna Eibnerová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
anna.eibnerova@umb.sk
A 114 
048 446 4312

Kontaktný formulár

=