Členovia a členky katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4311
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
113, A blok, 1. posch.

Profesori

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 108

Docenti

doc. Ján Kaliský, PhD.

doc. Ján Kaliský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen komisie pre štúdium, člen komisie pre hodnotenie kvality

Telefón:
048 446 4317
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A 110
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4311
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
113, A blok, 1. posch.

Odborní asistenti

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúcej katedry; koordinátorka AISu

Telefón:
048 446 4323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 109
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
č.dv. 212

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
KPs C 107 , KEaOV A 114