RSS RSS print

APVV-0690-10 Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy

Na stránke sú publikované základné informácie a výstupy projektu APVV-0690-10 Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy.

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. M. Valica, PhD.
Administrátor projektu: Mgr. P. Fridrichová, PhD.
Riešitelia:
prof. PaedDr. V. Korim CSc.
prof. PhDr. B. Šimonová, CSc.
prof. B. Felix, PhD.
PaedDr. E. Balážová, PhD.
PaedDr. K. Lucinkiewiczová, PhD.
PhDr. J. Kyseľová, PhD.
Mgr. J. Kaliský, PhD.
Mgr. J. Bugár, PhD.
Mgr. Š. Ligas, PhD.
Mgr. T. Rohn
Mgr. Ľ. Hajnalová Buvalová
Mgr. G. Bradová

Kontaktný formulár

=