Katedra etickej a občianskej výchovy

Etika je činnosť smerujúca k vnútornej dokonalosti ľudskej osobnosti. - A. Schweitzer

Oznamy Katedry

Kde nás nájdete

Katedra etickej a občianskej výchovy
PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra etickej a občianskej výchovy zabezpečuje výučbu teoretických základov vedných odborov, konkrétne základných disciplín etiky, filozofie, politológie, histórie, pričom ich vyučuje nielen v rámci garantovaných študijných programov, ale aj ako súčasť všeobecného základu pre všetkých študentov Pedagogickej fakulty UMB.

Členovia Katedry etickej a občianskej výchovy sa aktívne podieľali a podieľajú na viacerých grantových projektoch (vrátane medzinárodných) zameraných na rôzne aspekty občianstva, environmentálnej etiky, ľudských práv, kritického myslenia a ich možnej aplikácie do vyučovania etickej výchovy, ako aj komparáciu etickej výchovy vo vybraných krajinách Európy. Výstupy z uvedených projektov zahŕňajú okrem vedeckých publikácií určených pre užšiu odbornú verejnosť aj didaktické materiály pre základné a stredné školy. Pri riešení projektov členovia katedry spolupracujú najmä s partnermi z Českej republiky (Karlova univerzita v Prahe, Univerzita Hradec Králové...), Poľska (hlavne pracoviská v Lodži, Lubline, Varšave) a Holandska (Tilburg University). Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UMB nadviazala a rozvíja spoluprácu v oblasti etickej výchovy s odborníkmi z Dublin City University v Írsku. Doterajšia spolupráca sa pretavila do výmenných prednáškových pobytov vyučujúcich oboch pracovísk. V rámci projektových aktivít katedra organizovala viaceré medzinárodné vedecké konferencie a workshopy.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Kurikulum etickej výchovy na Slovensku i v Európe
  • Rozvoj kritického myslenia vo vyučovaní
  • Atribúty európskej identity v oblasti výchovy

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Vedúca katedry

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4311
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
113, A blok, 1. posch.

Profesori

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 108

Docenti

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4311
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
113, A blok, 1. posch.
doc. Ján Kaliský, PhD.

doc. Ján Kaliský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen komisie pre štúdium, člen komisie pre hodnotenie kvality

Telefón:
048 446 4317
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
A 110

Odborní asistenti

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
č.dv. 212
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúcej katedry; koordinátorka AISu

Telefón:
048 446 4323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 109

Ďalší

Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
KPs C 107 , KEaOV A 114

Doktorandi