RSS RSS print

ŠVOUČ

Milé študentky, milí študenti,
bližšie informácie o študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) na PF UMB v B. Bystrici nájdete tu: http://www.pdf.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-vyskum-a-umenie/svouc/

Smernicu č. 1/2016 k organizácii a priebehu ŠVOUČ (vrátane príloh) nájdete tu: http://www.pdf.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-vyskum-a-umenie/svouc/smernica-c-1-2016-k-organizacii-a-priebehu-svouc.html

Kontaktná osoba pre ŠVOUČ na katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky je Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. (miestnosť C 202, tel. č.: 048/ 446 4811, e-mail: zuzana.kovacova@umb.sk)

 

 

Kontaktný formulár

=