Štátna skúška v ŠP predškolská pedagogika Mgr.

Štátna skúška s obhajobou diplomovej práce v študijnom programe predškolská pedagogika Mgr
v akademickom roku 2018/2019:

Koncepcia štátnej skúšky s obhajobou diplomovej práce a tézy na štátne skúšky

Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 :
2. termín (náhradný, opravný): 27. 08. 2019

Harmonogram štátnych skúšok v ŠP PrPg Mgr - august 2019