Štátna skúška v ŠP predškolská pedagogika Mgr.

Štátna skúška s obhajobou diplomovej práce v študijnom programe predškolská pedagogika Mgr
v akademickom roku 2018/2019:

Koncepcia štátnej skúšky s obhajobou diplomovej práce a tézy na štátne skúšky

Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019 :
1. termín (riadny): 27. 5. - 28. 5. 2019 (harmonogram štátnych skúšok s rozpisom študentov bude zverejnený 7. 5. 2019)
2. termín (náhradný, opravný): 19. 8. - 28. 8. 2019 (podľa Harmonogramu štúdia na PF UMB 2018/2019)

Harmonogram štátnych skúšok v ŠP PrPg Mgr - máj 2019