Štátna skúška v ŠP predškolská pedagogika Mgr.

Štátna skúška s obhajobou diplomovej práce v študijnom programe predškolská pedagogika Mgr
v akademickom roku 2021/2022:
Koncepcia štátnej skúšky s obhajobou diplomovej práce a tézy na štátne skúšky - v príprave

Termín štátnej skúšky s obhajobou diplomovej práce (podľa platného Harmonogramu štúdia na PF UMB 2021/2022):
18. 5. - 3. 6. 2022