Záverečné skúšky

Záverečná skúška v RŠ učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2018/2019

Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2018/2019:
1. termín (riadny): 24. 6. 2019 
2. termín (náhradný, opravný): 19. 8. - 28. 8. 2019 (podľa Harmonogramu štúdia na PF UMB 2018/2019)

Harmonogram záverečných skúšok s rozpisom študentov bude zverejnený po odovzdaní záverečných prác