Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Záverečné práce

Pokyny k odovzdaniu záverečných prác pre študentov končiaceho ročníka RŠ učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
v akademickom roku 2020/2021

  1. Odovzdanie záverečnej práce, jej zaevidovanie do CRZP (na základe posúdenia vedúceho ZP) do 25. 6. 2021 (elektronicky). Manuál vkladania záverečnej práce, zaevidovanie licenčnej zmluvy nájdete na tomto linku https://www.pdf.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=22134
  2. Prihlásenie sa na štátnu skúšku do 25. 6. 2021.
  3. Vkladanie posudkov najneskôr 3 pracovné dni pred ŠS.
  4. Štátne skúšky s obhajobou záverečnej práce: 25. 8. 2021.

Pre úspešné ukončenie vášho štúdia sa musíte prihlásiť v definovanom termíne na štátne skúšky. Na štátne skúšky sa môžete prihlásiť len vtedy, ak máte predmet zapísaný v zápisnom liste.