Záverečné skúšky

Záverečná skúška v RŠ učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie v akademickom roku 2020/2021

Záverečná skúška - koncepcia a tézy

Záverečné skúšky s obhajobou ZP: 14. 6. – 25. 6. 2021 (v zmysle platného harmonogramu štúdia pre ak. rok 2020/21 – termín bude spresnený po odovzdaní ZP