Záverečné práce

Témy záverečných prác pre študentov 1. ročníka RŠ učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - doplnené 28. 2. 2019

Upresnenie k záverečným prácam  (vzor obalu a titulného listu)

Pokyny k odovzdaniu záverečných prác pre študentov 2. ročníka RŠ učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie v akademickom roku 2018/2019

 

1. termín

(riadny)

2. termín

(náhradný, opravný)

Rozširujúce štúdium

 

 

Obdobie na ukončenie študijných povinností

do 24. 5. 2019

do 21. 6. 2019

Predloženie ZP vedúcemu práce 

do 13. 5. 2019

do 17. 6. 2019

Odovzdanie ZP jej zaevidovanie do CRZP

do 24. 5. 2019

do 21. 6. 2019

Prihlásenie na štátnu skúšku

 do 24. 5. 2019

do 21. 6. 2019

Záverečné  skúšky – obhajoba ZP

10. 6. 2019 – 28. 6. 2019

19. 8. – 28. 8. 2019