Pedagogická prax v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.