Pedagogická prax v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Pedagogická prax - projekt

Pokyny k pedagogickej praxi (projekt) pre študentov 2./3. ročníka v ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr. (denná/externá forma)
Inštruktáž k pedagogickej praxi (projekt)