Pedagogická prax v ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Pedagogická prax - projekt (ŠP UPPV Mgr.) 

Inštruktážny materiál pre študentky a študentov 2. ročníka dennej formy štúdia a 2./3. ročníka externej formy štúdia v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

Inštruktáž pre študentky/študentov a cvičné učiteľky/učiteľov

Poznámka: Sprievodný list na ZŠ máte zverejnený v MOODLE.