RSS RSS print

Záverečné skúšky

Záverečná skúška v RŠ učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - tézy

Harmonogram záverečných skúšok v 1. termíne (riadnom) - bude zverejnený po odovzdaní záverečných prác

Kontaktný formulár

=