Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole (online dokument)

Informácie o publikácii

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole (online dokument)

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole (online dokument)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická, Lenka Ďuricová, Zuzana Kováčová Švecová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1570-4
Počet strán:99
Publikácia na stiahnutie: Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole_online.pdf (2181 KB)

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole. Cvičebnica

Cvičebnica je výstupom projektu KEGA č. 013UMB-4/2017 Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu.