Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole

Informácie o publikácii

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole

Autor/Kolektív:Milena Lipnická, Lenka Ďuricová, Zuzana Kováčová Švecová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1569-8
Počet strán:99

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole. Cvičebnica

Publikácia je výstupom projektu KEGA č. 013UMB-4/2017 Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu.