Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí

Informácie o publikácii

Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí

Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1111-9

Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí