Premeny školského kurikula (slovenská a česká skúsenosť)

Informácie o publikácii

Premeny školského kurikula (slovenská a česká skúsenosť)

Premeny školského kurikula (slovenská a česká skúsenosť)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Charls Walhuter, Beata Kosová, Eliška Walterová, Tomáš Janík, Vladislav Mužík, Petr Vlček, Vojtech Korim, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Anna Tomková, Ivan Pavlov, Alica Petrasová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1092-1
Počet strán:202

Premeny školského kurikula (slovenská a česká skúsenosť)