Predadaptačný program

Informácie o publikácii

Predadaptačný program

Predadaptačný program

Autor/Kolektív:Huľová, Z. - Vetráková, D.
Vydavateľstvo:IPV Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-972266-1-9
Počet strán:73

Predadaptačný program "Aby očká neplakali"