Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza. perspektívy

Informácie o publikácii

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza. perspektívy

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza. perspektívy

Autor/Kolektív:Beata Kosová a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0353-4
Počet strán:143

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza. perspektívy