Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov

Informácie o publikácii

Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov

Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Alena Tomengová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0860-7
Počet strán:226
Publikácia na stiahnutie: kosova_tomengova_kol_monografia_2015.pdf (2839 KB)

Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov