Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Edukácia rómskych žiakov. Teória - výskum - prax