Reflexia a hodnotenie v primárnom vzdelávaní

Informácie o publikácii

Reflexia a hodnotenie v primárnom vzdelávaní

Reflexia a hodnotenie v primárnom vzdelávaní

Autor/Kolektív:Doušková Alena, Kasáčová Bronislava a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0788-4
Počet strán:254

Reflexia a hodnotenie v primárnom vzdelávaní