Progresívny učiteľ. Autoevalvácia v teóriách a výskumoch

Informácie o publikácii

Progresívny učiteľ. Autoevalvácia v teóriách a výskumoch

Progresívny učiteľ. Autoevalvácia v teóriách a výskumoch

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0738-9
Počet strán:264

Progresívny učiteľ. Autoevalvácia v teóriách a výskumoch