Vybrané texty k pedagogickému poradenstvu v materskej škole

Informácie o publikácii

Vybrané texty k pedagogickému poradenstvu v materskej škole

Vybrané texty k pedagogickému poradenstvu v materskej škole

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-8052-494-4
Počet strán:46

Vybrané texty k pedagogickému poradenstvu v materskej škole